5 concrete oplossingen om het langdurig absenteïsme terug te doen dalen

De nieuwe cijfers van het RIZIV liegen er niet om, het aantal langdurig zieken blijft stijgen. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing van de werkende bevolking.

Hoe ouder iemand wordt, hoe groter zijn risico op gezondheidsproblemen en dus op langdurige afwezigheden. Dit risico stijgt vooral sneller met de leeftijd bij werknemers met een fysiek zwaar beroep. Maar het risico op gezondheidsproblemen is ook groter bij bedienden die vele jaren in hetzelfde bedrijf werken. Zijn ze gedemotiveerd of hebben ze last van chronische stress, maar blijven ze trouw aan hun gulle werkgever?

Daarnaast stijgt het risico op gezondheidsproblemen ook zonder (fysiek of mentaal) zwaar werk. Deze gezondheidsproblemen kunnen we niet zomaar de wereld uit helpen. Maar zelfs werknemers in behandeling voor kanker willen en kunnen meer werken dan ze vandaag doen. Als hun job voor hen persoonlijk zinvol is. Als die hen meer energie geeft dan de hersteltijd thuis.

De tweede belangrijke oorzaak van het stijgend aantal langdurig zieken is stress. Bij jong én oud stijgt het aantal gevallen van chronische stress en burn-out.

De problemen zijn duidelijk, maar hoe pakken we dit concreet aan? Goede oplossingen pakken de oorzaak van het probleem aan. Anders riskeren we te dweilen met de kraan open en zullen de kosten de pan uit swingen. Zeker als de werkgever ook voor lange afwezigheden zal moeten betalen.

Wat kan je vandaag als organisatie al doen?

 1. Nodig elke werknemer uit voor loopbaanbegeleiding

Stimuleer werknemers om af en toe stil te staan en na te denken over hun job en loopbaan, en de balans tussen werk en privé. Inzetten op “loopbaanbegeleiding” heeft een pro-actieve en helende werking omdat het mensen inzicht geeft in wat energie geeft en wat energie vreet. Uit onderzoek blijkt ook dat een goede werk-gezinsbalans samengaat met meer werktevredenheid (Saltzstein, Ting & Saltzstein, 2001) en minder stress (Greenhaus, Collins, & Shaw, 2003). Daarbij hoeft men – zoals vaak wordt gedacht – niet onmiddellijk te denken aan loopbaanpaden of carrièreladders. Binnen een job en binnen een team is er ook heel veel mogelijk.

Ook de Vlaamse overheid doet een inspanning. Zowat elke Vlaamse werknemer kan loopbaancheques aanvragen om met een professionele coach de denk-oefening rond loopbaan te maken.

De nieuwe wetgeving over re-integratie zal vermoedelijk ook een begeleiding van de zieke werknemer voorzien, of minstens een evaluatie van zijn interesse, competenties en mogelijkheden. Maar waarom wachten tot iemand langdurig ziek is?

 1. Investeer in leiderschap

Het is niet voldoende dat werknemers weten welke job voor hen zinvol is. De zoektocht naar die job is maar succesvol als de organisatie ook meedenkt en mee-evolueert. De leiders in uw organisatie hebben daarbij een cruciale rol. Er is nood aan authentiek en coachend leiderschap met een sterk accent op het bewust omgaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

We zijn ervan overtuigd dat waarden aan de basis liggen van dit soort leiderschap: medewerkers (ook vanop afstand) vanuit vertrouwen aansturen, respect tonen voor hun uniciteit en mensen die het écht moeilijk hebben ook écht helpen. Deze manier van denken en werken moet wel van twee kanten komen: hetzelfde respect, hetzelfde vertrouwen dient ook uit te gaan van de werknemer naar de werkgever.

 1. Spoor actief werknemers op met risico op burn-out

Laat elke loopbaancoach en leidinggevende, maar ook elke arts, psycholoog, vertrouwenspersoon en preventie-adviseur aan individuele werknemers met stresssymptomen voorstellen om een diagnose aan te vragen (naar keuze bij hun huisarts of arbeidsgeneesheer). Er is nood aan een kader voor de diagnose van burn-out, zeker bij huisartsen – en zelfs bij psychiaters. Op die manier spreekt iedereen dezelfde taal.

Organisaties kunnen peilen naar stress bij al hun werknemers. Bijvoorbeeld door een vragenlijstonderzoek. Dan weet de werkgever meteen in welke afdelingen hij de oorzaken kan aanpakken en voor welke werknemers hij waakzamer moet zijn. Met preventieve acties kan hij – een deel van de – langdurige afwezigheden door burn-out voorkomen.

 1. Vorm een werkgeversgroepering met bedrijven in uw regio

Bij werkgeversgroeperingen verenigen werkgevers zich om gezamenlijk werknemers aan te werven en hen afwisselend of gelijktijdig bij elk van hen tewerk te stellen. Het juridische en administratieve proces wordt vandaag eerder zwaar bevonden door werkgevers. De regering heeft plannen om dit systeem te vereenvoudigen zodat het ook aantrekkelijker wordt voor de kmo’s. Dan kunnen kmo’s gemakkelijker werknemers delen, hen werk op maat aanbieden en taakroulatie organiseren. Dit stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. Uit onderzoek van Securex blijkt dat arbeiders die in hun organisatie dezelfde mogelijkheden krijgen tot persoonlijke ontwikkeling als hun collega-bedienden, meer gemotiveerd zijn en bereid om langer te werken, dan arbeiders met minder mogelijkheden.

 1. Maak de koppeling van loon en anciënniteit iets minder sterk

We kunnen een deel van de lange afwezigheden vermijden als werknemers minder lang op hun plaats blijven. Dat bereiken we door de gouden kooi af te breken. Ervaren werknemers zullen dan bovendien nog sneller ander werk vinden ook. Ze moeten werkgevers niet meer overtuigen dat ze echt wel zin hebben in die job met een lager loon.

Het doel van dit alles? Zorgen dat iedereen aan de slag kan blijven op een gezonde en gemotiveerde manier. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen: werknemers, werkgevers en de overheid.

Share on pinterest

Reacties

Toon reacties

 • davy

  8 december 2016 09:56

  Twee tips:
  1) neem eens kontakt op met http://www.361.works zij hebben een systeem dat preventief burnout “opspoort” zie punt 3, maar dat in de praktijk
  2) Leer mensen VOELEN, TOEGEVEN DAT,… in onze maatschappij is dat vaak een zwakte. Het oerprincipe “survival of the fittest” zit er nog in, maar dat is niet waar. Dat de zwakkere gepest worden,.. ook niet. Nee, het is nu teveel, ik stap nu op de REM (stukje houden van jezelf). De schade voor werknemer, maar ook werkgever is bij BURN OUT vele malen groter.
  Eigelijk laten we het zelf gebeuren,… stel uwzelf voor DE KEUZE.

  Veel succes ermee,

  Davy

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.