5 tips om het absenteïsme in uw kmo te verlagen

U leidt een kleine kmo? Dan zijn uw werknemers vermoedelijk slechts zelden afwezig. Maar als iemand zich ziek meldt, is het risico groot dat hij voor lange tijd afwezig is. Leidt u een grote kmo? Dan kampt u hoogst waarschijnlijk niet zozeer met lange, maar eerder met frequente afwezigheden.

In beide gevallen is ons kernadvies: heb oprechte en consequente aandacht voor de mens achter elke werknemer. Zowel voor werknemers die aan het werk zijn als voor zij die afwezig zijn: nagaan of een werknemer zich goed voelt, contact houden tijdens elke afwezigheid, voorbereiden en begeleiden van de terugkeer.

Onlangs publiceerden we de nieuwste cijfers over absenteïsme. U kan de details lezen in de white paper “Absenteïsme in 2017 – Kleine en grote ondernemingen: andere problematiek, andere aanpak”. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de ervaring van onze consultants in de praktijk, kan u aan de slag met 5 concrete tips om uw absenteïsme in uw kmo te verlagen. En dit bovenop ons kernadvies.

Creëer een draagvlak

Na het lezen van de white paper zult u het voelen kriebelen om meteen in actie te schieten, bijvoorbeeld door uw afwezigen telefonisch te (laten) contacteren of griepvaccins te voorzien. Maar niet iedereen weet waarom het voor de organisatie belangrijk is om aan afwezigheden te werken. Zo riskeert u leidinggevenden en medewerkers die afhaken.

Vertrek dus vanuit een duidelijke visie en bespreek die met uw medewerkers. Het lijkt aanlokkelijk om deze visie snel zelf op papier te zetten, maar we streven naar betrokkenheid. Inspraak van uw medewerkers creëert een draagvlak en motivatie om hiermee aan de slag te gaan.

Geef het goede voorbeeld

Wist u dat uw medewerkers opkijken naar u als zaakvoerder? Het lijkt u waarschijnlijk vanzelfsprekend om bij signalen van ziekte nog een tandje bij te steken en ervoor te zorgen dat u er kan staan. Maar te lang ziek doorwerken kan op de duur leiden tot een zwaarder medisch probleem en dus een lange afwezigheid.

Als u dag en nacht werkt, weinig pauze neemt en ziek komt werken, wat verwacht u dan van uw medewerkers? De kans is groot dat zij een enorme druk zullen ervaren om dat ook te doen. Zo riskeren ze langdurig uit te vallen. Neem dus zelf de nodige rust en waak over uw gezondheid. Dan geeft u ook op dit vlak het goede voorbeeld.

Doe een beroep op uw bedrijfsarts

U heeft als zaakvoerder van een kmo minder mogelijkheden voor aangepast werk of progressieve werkhervatting. Maar u kunt de bedrijfsarts om advies vragen. En uw zieken aanraden om bij de bedrijfsarts langs te gaan voor ze het werk hervatten.

Zo neemt u zelf de controle over een eventuele re-integratie. U vermijdt dan ook de procedure en administratie na een verzoek om re-integratie van een adviserend arts van het ziekenfonds.

Vermijd besmetting in het team

Voorziet u aangepast werk voor iemand die terugkeert uit ziekteverlof? Informeer vooraf de collega’s. Waarom voorziet u dit? Wat met het andere werk? Tot wanneer? Luister ook naar hen.

Hoe zit het met hun draagkracht? Wat kan hen ondersteunen? En nog beter: betrek hen bij de voorbereiding van de werkhervatting. Laat de collega’s mee nadenken over de (tijdelijke) nieuwe herverdeling van de taken. Want aangepast werk zonder overleg betekent vaak dat de collega’s hun werkdruk zien groeien. Begrijpen waarom en weten hoelang dit duurt, kan bij hen de stress verminderen.

Laat op tijd los

Bent u de zaakvoerder van een kleine kmo die jaar na jaar groeit, dan kunt u op een gegeven moment niet anders dan loslaten. Eerst deed u alles zelf: ziekmeldingen, contacten tijdens de afwezigheid, terugkeergesprekken… Maar dat gaat niet meer als uw bedrijf groeit. Roep op tijd de hulp in van een geëngageerde medewerker, en delegeer zodra u een leidinggevende of HR-verantwoordelijke aanwerft.

Benut ook optimaal uw externe dienst, bijvoorbeeld bij preventie van burn-out en begeleiding van afwezige werknemers. Zo kan u intern werken aan wat prioritair is: een consequent contact houden vanuit een oprechte betrokkenheid.

Advies voor een onderbouwd absenteïsmebeleid vindt u op onze website.

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.