Absenteïsme aanpakken? Start met een kwantitatieve audit!

De uitdagingen rond absenteïsme zijn aanzienlijk. Maar hoe pakt u die het best aan? Laat een cijferanalyse uw situatie en uw beleid ontleden. Dan weet u alvast wat goed zit en wat beter moet.

De Securex-white paper “Absenteïsme in 2016” laat er geen twijfel over bestaan:

 • Afwezigheden langer dan 1 jaar blijven exponentieel stijgen;
 • Korte en middellange afwezigheden blijven stabiel;
 • Lange afwezigheden verdubbelden in vijf jaar tijd bij dertiger en jonge veertigers.

Leg structuur in uw audit

Een kwantitatieve audit staat of valt bij transparante communicatie, juiste gegevens en een deskundige interpretatie. Maar wat betekent dat concreet?

 • Organiseer een kick-offmeeting in uw organisatie: vertel wat uw medewerkers mogen verwachten van uw audit, en hoe u hem praktisch en inhoudelijk aanpakt.
 • Breng gegevens samen voor uw data-analyse, op drie niveaus:
  • het absenteïsme: begin- en einddata, redenen…
  • uw medewerker: leeftijd, opleidingsgraad, brutosalaris…
  • uw onderneming: departementen, vestigingsregio, werkplaatsen…
 • Voer een absenteïsmeaudit uit voor uw volledige organisatie. Rangschik en visualiseer uw gegevens in tabellen, grafieken en presentaties, en bereken ondertussen:
  • uw absenteïsmepercentage;
  • de frequentie van afwezigheden;
  • hun gemiddelde duur.
 • Hebt u sterke onderzoeksgegevens? Dan hebt u talloze mogelijkheden: ga bijvoorbeeld op zoek naar opvallende correlaties of focus op een specifiek departement.
 • Benchmark uw absenteïsmecijfers voor u conclusies trekt. Hebt u hoge, gemiddelde of lage resultaten? En wat zijn uw streefcijfers? Leg uw cijfers naast die van vergelijkbare organisaties.
 • Bundel uw besluiten over uw absenteïsmerealiteit, en over sterke punten en werkpunten in een eindrapport. Dat vormt de basis voor concrete maatregelen rond afwezigheden.

Schakel professionele hulp in

Ga nooit voort op uw buikgevoel, en werk geen maatregelen uit zonder steun van cijfers. Toegegeven, dat vraagt tijd en expertise. Maar het vermijdt sociale onrust.

Voelt u zichzelf niet geplaatst om een kwantitatieve audit tot een goed einde te brengen? Dan kan u beroep doen op onze experts.

Share on pinterest

Reacties

Toon reacties

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.