Brengt technologie uw werknemers schade toe?

De verspreiding van webgebaseerde platformen en de digitale transformatie in bijna alle sectoren hebben een grote impact op onze manier van werken – en ook op waar en wanneer we werken.

Strategy Analytics voorspelt dat er tegen 2020 wereldwijd 23 miljoen mobiele toestellen zullen zijn en dat het aantal per persoon zal stijgen naar 4,3. Dat is heel wat per persoon, dus ook heel wat voor uw medewerkers.

We merken het niet alleen in ons omgeving, er is ook meer bewijsmateriaal dat aantoont dat we worden overspoeld door alle mogelijkheden die deze toestellen ons bieden. Dit kan positief zijn, maar ze zijn ook nadelig voor onze productiviteit en ons evenwicht tussen werk en privé.

De economie, wereldwijde ondernemingen, digitale platformen en sociale media die stuk voor stuk 24/7 actief zijn, nemen onze levens en onze tijd over. Er bestaan heel wat artikels met lifehacks en tips over time management, maar het is van vitaal belang dat we oog hebben voor de onderliggende problemen van overmatig smartphonegebruik. Het is belangrijk dat er een beleid wordt geïmplementeerd en dat bedrijven investeren in manieren om met deze nieuwe technologieën om te gaan. In dit artikel baseren we ons op onderzoek van Dr. Ellen Kossek en haar collega’s over werk-privébalans om enkele richtlijnen te geven die managers en HR-professionals kunnen helpen bij het uittekenen van een beleid.

Elke persoon beheert zijn werkprivé-balans op een andere manier. Het evenwicht tussen werktijd en privétijd wordt beïnvloed door verwachtingen van hun werkgevers, van hun gezin en door andere vormen van sociale druk. Soms leggen mensen zichzelf ook gewoon te veel druk op. De scheiding tussen werk en privé kan voor sommigen duidelijk afgelijnd zijn. Deze werknemers trekken een muur op tussen beide domeinen van ons leven. Voor anderen bestaat die scheiding zo goed als niet. Zij switchen de hele dag door tussen werk-gerelateerde en niet-werk-gerelateerde activiteiten, zelfs tijdens het weekend en ook tijdens hun vakantie.

Ook de individuele situatie en de fase in hun leven en in hun professionele loopbaan, heeft een invloed op de manier waarop ze de werk-privébalans beheren, en op het feit of ze hun werk al dan niet laten overlopen in hun privétijd, of op de mate waarin ze toestaan dat hun privéproblemen hun werk onderbreken. Een actieve ondernemer die zich in een bijzonder stressvolle periode bevindt, kan constant doorwerken, en zelfs e-mails en tekstberichten versturen tijdens de maaltijden met het gezin, of het licht aansteken in de donkere filmkamer om een dringend bericht te versturen. De ouder van een pasgeboren kind kan tijdens de kantooruren daarentegen geconfronteerd worden met noodsituaties in het gezin of met betrekking tot de kinderopvang (een zieke onthaalmoeder, een gesloten kinderdagverblijf).

Als werkgevers hun werknemers goed leren kennen, en vertrouwd zijn met hun gezinssituatie en hun zorgverantwoordelijkheden, kunnen ze zorgen voor ondersteuning door alvast te erkennen dat er tijdens de dag occasioneel nood zal zijn aan het oplossen van persoonlijke problemen. Dit kan gebeuren in een privékantoor, een privéruimte op het werk of bij een bezoek aan de tandarts… Flexibele uurroosters kunnen in deze gevallen een immens voordeel zijn, maar dit moet worden gekoppeld aan een duidelijke indicatie van wat van die werknemer verwacht wordt en tegen wanneer. Als werknemers voldoende flexibel kunnen zijn om de manier waarop ze hun werk doen te organiseren, met de taak en de deadline in het achterhoofd, dan zullen ze ook hun gezinsleven en de zorgverantwoordelijkheden daarrond kunnen organiseren.

De andere groep wordt zowel in de media als op de werkvloer veel minder besproken en gesteund, namelijk  de werknemers die regelmatig tijdens het weekend, ’s avonds en tijdens hun verlof blijven doorwerken. De HR-verantwoordelijken en managers zouden hier aandacht voor moeten tonen, want deze werknemers lopen niet alleen het risico op een burn-out of op zijn minst op absenteïsme omwille van de negatieve effecten van overwerk. En wanneer de economie weer geleidelijk op gang komt, zullen werknemers die heel gedreven zijn ook meer kansen krijgen om elders een job te vinden. En als ze voelen dat ze voor hetzelfde loon elders een betere privé-werkbalans zullen hebben, dan bestaat de kans dat ze het bedrijf verlaten. Een onderneming kan zo immers talent verliezen, wat een peperdure aangelegenheid is. Als werknemers regelmatig verplicht worden om buiten hun officiële werkuren aan de slag te gaan, kan dit wijzen op onrealistische verwachtingen, of een slechte werkorganisatie, en dat moet onderzocht worden. Dit is één van de situaties waarin HR samen moet gaan zitten met lijnmanagers en de algemene directie om het probleem aan te pakken.

Doe uw organisatie een gunst en zorg voor een balans tussen werktijd en niet-werktijd zodat werknemers (zelfs de meest gedreven onder hen) en managers hun batterijen kunnen herladen, een sociaal leven kunnen uitbouwen en tijd kunnen doorbrengen met hun gezin. Vrije tijd is ook belangrijk om dingen te leren in een andere context en om nieuwe inspiratie op te doen. Duidelijke richtlijnen kunnen hier alvast helpen. Op deze manier kan een onderneming het juiste kader scheppen waarin medewerkers en management de tijd hebben om even af te koppelen.

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.