Een compliment doet twee keer deugd!

“Dit is een interessant idee.” “Wat fijn dat je die nieuwe collega spontaan een handje toestak deze ochtend!” “Je hebt een mooie trui aan.” “Ik vind je tekst heel goed geschreven!” Iedereen houdt van een compliment! Waardering kun je niet kopen, enkel geven of ontvangen. Zou het daarom zijn dat het ons zo raakt als we een compliment krijgen?

Toch hebben we vaak te weinig oog voor het positieve en voor wat we waarderen in anderen. Met onze kinderen doen we dat heel spontaan (“Wat een mooie tekening”, “Goed gedaan, jongen”) maar op de werkvloer is het een veel gehoorde klacht: er is te weinig waardering. We zijn zo alert voor wat kan fout lopen, dat wat goed loopt weinig aandacht krijgt.

Daarom is de Nationale Complimentendag een goed idee: het stimuleert ons om meer waarderend met elkaar om te gaan. Niet enkel op deze dag, maar zowaar elke dag van het jaar. Want elk complimentje doet twee keer deugd: bij diegene die het krijgt, én bij diegene die het geeft. Bij de twee partijen komt er dopamine, een stof die een goed gevoel geeft, vrij in de hersenen. Kiezen om meer waarderend door het leven te gaan, maakt gelukkig!

Waardering stimuleert de motivatie van uw medewerkers

Onderzoek wijst uit dat medewerkers in een waarderend klimaat meer autonoom gemotiveerd zijn. Het ‘willen werken’ primeert dan op het ‘moeten werken’, en we zien duidelijke positieve effecten op de performantie en de gezondheid van de medewerkers: ze presteren beter, ervaren minder stress en zijn minder ziek.

Het ABC-model leert ons dat er drie basisbehoeftes zijn om ons autonoom gemotiveerd te voelen:

 • Autonomie: gevoel van psychologische vrijheid, het ervaren van keuzevrijheid en zinvolheid
 • Betrokkenheid: verbondenheid, het opbouwen van positieve relaties met anderen, het gevoel hebben deel uit te maken van een hecht team
 • Competentie: zich bekwaam voelen om een taak goed uit te voeren en ingezet worden op de eigen sterktes en talenten

De kracht van complimenten geven en waardering uiten is groot. Het werkt immers in op elk van bovenstaande basisbehoeftes:

 • Een compliment vergroot uw gevoel van zinvolheid: wat ik doe maakt verschil
 • Een compliment versterkt de relatie tussen gever en ontvanger
 • Een compliment voedt uw gevoel van competentie

Tips voor het creëren van een waarderende werkomgeving

Wat kunt u doen om een meer waarderend klimaat te scheppen op het werk?

 • Bespreek met uw leidinggevenden het belang van waarderende feedback.
 • Start een werkoverleg met het bevragen wat goed gelopen is, waar mensen trots op zijn en wat hen voldoening heeft gegeven.
 • Geef complimenten steeds onmiddellijk: spaar ze niet op tot het jaarlijkse functioneringsgesprek.
 • Vier successen met uw team.
 • Nodig uw collega’s uit te benoemen wat ze waarderen bij elkaar.
 • Geef het goede voorbeeld en geef een welgemeend compliment.
 • Organiseer een ludieke actie (complimentendag, complimentenmuur…)

Is dit een pleidooi voor een eenzijdige good-news-show? Absoluut niet. Mensen weten ook wel dat er regelmatig zaken fout lopen en dat die bijgestuurd moeten worden. Maar als het benoemen van wat goed loopt en wat fout loopt al tenminste in evenwicht is, dan staan mensen ook veel meer open voor dit bijsturen.

Zo creëer je niet enkel een ‘waarderend klimaat’, maar ook een ‘lerend klimaat’: medewerkers leren uit hun fouten, zijn er transparant over in plaats van ze te proberen verbergen en durven veel meer initiatief nemen.

Wie krijgt jou eerstvolgende compliment?

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.