Eerste werknemer was nog nooit zo voordelig

Uw onderneming bloeit en u overweegt om een eerste werknemer aan te nemen. Een goed idee. Want dankzij de taxshift is die nu extra voordelig.

Taxshift maakt aanwerven voordelig

Dankzij de taxshift was het sociale en fiscale klimaat nog nooit zo gunstig. De overheid moedigt de aanwerving van uw eerste medewerker zelfs aan. Daardoor krijgt u als werkgever deze voordelen:

1. Permanente vrijstelling patronale basisbijdragen

Werft u uw eerste medewerker aan tussen 2016 en 2020? En was u nog nooit onderworpen aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van een werknemer? Of alleszins niet gedurende minstens vier opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal waarin uw eerste werknemer bij u in dienst kwam? Dan hoeft u gedurende zijn loopbaan nooit patronale basisbijdragen te betalen. Zo spaart u elke maand 32,40 procent werkgeverskosten uit.

Bovendien is voor die patronale basisbijdragen in de komende jaren een gefaseerde verlaging van het bedrijfspercentage voorzien:

  • 2016 en 2017: verlaging van 32,40% naar 30%
  • 2018 en 2019: verlaging naar 25%
  • 2020: verlaging naar 24,2%

2. Korting op administratiekosten

Bent u lid van een erkend sociaal secretariaat? Dan bespaart u jaarlijks bijna 150 euro aan administratiekosten voor uw eerste werknemer. Op die manier stimuleert de RSZ werkgevers om zich aan te sluiten bij een sociaal secretariaat. Zo is de RSZ zeker van een efficiënte communicatie. En kunt u zich focussen op uw bedrijfsvoering.

3. Tot 20 procent korting op bedrijfsvoorheffing

Startende ondernemingen hebben recht op een korting tot 20 procent op de doorstorting van hun bedrijfsvoorheffing. Let op: daarvoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag uw onderneming niet langer dan 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en zijn er limieten voor:

  • het (jaar)gemiddelde van het personeelsbestand;
  • de jaaromzet;
  • het balanstotaal.

Gemakkelijk te berekenen

Benieuwd hoeveel voordeel u doet als u nu uw eerste werknemer aanwerft? Gebruik de loonkostapplicatie van Securex. U vult de activiteitensector en de functie of het niveau van uw eerste medewerker in. Daarna krijgt u een overzicht van uw voordelen en het percentage dat u bespaart.

Share on pinterest

Reacties

Toon reacties

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.