Hoe uw loopbaanbeleid strategisch en structureel aanpakken?

Nemen we alle tabellen, statistieken en toekomstvoorspellingen serieus? Dan weten we dat we moeten ingrijpen om problemen zoals absenteïsme te vermijden.

Tijdens onze loopbaancoachings, development centers en opleidingen getuigen veel medewerkers over hun ervaringen op de werkvloer. Dezelfde onderwerpen keren telkens terug… Hieronder enkele tips om uw loopbaanbeleid strategisch en structureel aan te pakken.

Tip 1 – Motiveer uw medewerkers

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om medewerkers te motiveren. Alleen dan zullen ze hun talent, potentieel, expertise en ervaring continu ontplooien en delen.

Tip 2 – Zorg ervoor dat alle stakeholders een stem hebben

Een goed begin is een gemeenschappelijke ambitie in de organisatie om alle stakeholders een stem te geven.

Tip 3 – Creëer bewustzijn bij uw medewerkers

Vraag u af of uw medewerkers zelf weten waar ze staan en waar ze willen staan. Besteed ook aandacht aan de individuele ambities van uw medewerkers. Voor bewustzijn bij uw medewerkers heeft u een HR-cultuur nodig die dat bewustzijn aanmoedigt. U kunt zo’n HR-cultuur stimuleren door:

  • Uw performancemanagement te hervormen
  • Uw medewerkers specifieke instrumenten en tools aan te bieden
  • Positieve ervaringen te delen met uw medewerkers
  • Nieuwe opportuniteiten te creëren voor uw medewerkers

 

Tip 4 – Zet een coachend leiderschap op

Coachend leiderschap is meer dan enkel gesprekstechnieken. Het is de moed hebben om:

  • Belangrijke signalen van de medewerker op te merken
  • Tijd vrij te maken om te praten over gevoelens en angsten
  • Continu feedback te geven
  • Toe te geven dat u het ook soms niet weet, maar samen de verandering te willen aangaan

Dat ligt voor vele leidinggevenden buiten hun comfortzone. Ze vinden dat eerder de job van de HR-afdeling. Toch is het belangrijk dat ook leidinggevenden hier aandacht voor hebben. Zo helpen ze mensen floreren in hun job en creëren ze een organisatie die dat stimuleert.

Dát is loopbaancoaching. Er liggen veel kansen voor het grijpen. Voor organisaties en medewerkers.

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.