Hoe ziet mijn ideale leidinggevende er uit?

Op een dag vroeg ik me af: welke leidinggevende maakte hét verschil in mijn bijna twintig jaar durende loopbaan? En hoe? Een moeilijke keuze: in elke organisatie op mijn cv kon ik wel iemand noemen. Maar waarom net die? Wat miste ik bij de andere?

Lees ook: “Flexibiliteit en verantwoordelijkheid sluiten mekaar niet uit”

Stereotypen

De meeste leidinggevenden bracht ik onder in een van twee stereotiepe categorieën: lieverds en controlefreaks. De lieverds waren te… lief. Alles was vrijblijvend. Ze stimuleerden me niet en gaven me geen richting. De controlefreaks stuurden me juist te véél in een richting. Ze bepaalden alles zelf. En ontnamen me zo mijn bewegingsvrijheid en zin om te groeien.

Ze droegen allemaal op een positieve manier bij aan mijn carrière. Maar mijn ideale leidinggevenden? Die slaagden erin om die stereotypen te overstijgen.

Meer dan een leider

Van een leider wordt veel verwacht. Hij past zich altijd aan en speelt de juiste rol: coach, buddy, mentor. Hij zoekt continu het evenwicht tussen taak, relatie en verandering. En stimuleert en motiveert zijn medewerkers. Hij geeft hen richting – niet te veel maar ook niet te weinig. Ja, iedere manager zal het bevestigen: leidinggeven is geen sinecure.

Lees ook: “Duurzaam leiderschap? Denk als een coach!”

Bovendien is leiderschap geen eenrichtingsverkeer: ook medewerkers moeten hun bijdrage leveren. Daarom bouwde ik telkens een echt partnerschap uit met mijn leidinggevenden. Zij legden de basis. Ik creëerde het kader dat mijn rol zin gaf. Mijn proactieve co-eigenaarschap, zeg maar.

Verbinding

In die samenwerking benoemden we samen mijn verwachting, ambitie en doelstelling. Ik ging aan de slag met mijn kennis en ervaring, voelde me betrokken omdat er met mijn input iets werd gedaan. Echte verbinding tussen medewerker en leider dus.

En dat is nu net een van de uitdagingen van moderne leiders. Vijftig jaar geleden deelde de baas nog eenzijdig de lakens uit, maar tegenwoordig houdt hij rekening met de mening van zijn medewerkers. Een goede leider geeft hen autonomie, betrekt hen en zet in op hun talenten. Of laat hen los als hij hen niet kan bieden wat ze nodig hebben.

Mijn ideale leider

Mijn ideale leidinggevende verbindt mens en functie, passie en talent, doelen en verwachtingen. Hij sleutelt aan zijn eigen gedragsontwikkeling en mindset. Hij creëert een klimaat vol vertrouwen en zingeving, wendbaarheid en intrapreneurship. Hij stuurt zijn medewerkers gericht aan en zet in op efficiëntie en commitment, continue verbetering en aanpassingsvermogen. Hij stimuleert het juiste gedrag bij zijn medewerkers en creëert zo waarde voor de klant, de organisatie en de maatschappij.

Voelt u zich aangesproken? Dan bent u voor mij de ideale leidinggevende.

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.