Laat ons van ‘het Nieuwe werken’ meer maken dan een hype!

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt op vandaag (té) vaak in één adem genoemd met het toepassen van een aantal vormen van tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Tegelijkertijd verbindt men het doorgaans met een behoefte van de jongste generaties aan meer impact op de work-life balance en op de eigen werkorganisatie. Twee zaken die wij bij deze even willen rechtzetten.

Starten met HNW is geen ‘free lunch’!

Ten eerste is HNW alleen levensvatbaar op langere termijn als dit ook ingebed is in de cultuur van de organisatie. Dit wil zeggen dat zowel medewerkers als hun leidinggevenden er achter kunnen staan. Vertrouwen is in deze context een sleutelwoord.

Erop vertrouwen dat er geen misbruik zal gemaakt worden van de ruimte die mensen krijgen om hun werk te organiseren. HNW invoeren betekent dan ook automatisch dat een organisatie de controle op vlak van gepresteerde werkuren en fysieke aanwezigheid op de werkvloer loslaat. Het betekent echter niet dat de kwaliteit eronder moet lijden en de deadlines niet meer moeten gehaald worden. Medewerkers zijn en blijven hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk en gaan een resultaatsverbintenis aan (“ik engageer mij voor een bepaald resultaat”) met hun organisatie in plaats van een middelenverbintenis (“ik stel mij gedurende x aantal uur beschikbaar” ).

Niet elke medewerker houdt van deze manier van werken. Sommige medewerkers hebben nood aan een duidelijke structuur en aan sturing op het werk. Het is dan belangrijk dat een organisatie de keuze laat aan mensen om hier wel of niet op in te gaan, zonder het éénzijdig en voor iedereen op te leggen.

Naast de bedrijfscultuur en de mate van zelfsturing zijn bovendien nog aan aantal andere elementen nodig om HNW een toekomst te kunnen bieden op lange termijn. Het gaat dan over een vrije toegang tot kennis en informatie (permanent toegang tot internet tijden het werk!), digitalisering van documenten en rapporten, én een performante IT-infrastructuur die het werken op afstand ondersteunt.

Samenvattend spreekt men vaak in één adem over het samengaan van bricks, bytes & behaviour.

HNW is een kind van zijn tijd

Is HNW een typische behoefte van de jongste generaties? Houden zij er andere waarden op na dan vorige generaties die deze vraag niet stelden?

Lees ook: “De clash tussen generaties, een clash van perceptie”

Neen, er is op vandaag geen wetenschappelijk bewijs voor handen dat generaties zouden verschillen op vlak van diep-menselijke waarden zoals behoefte aan zekerheid en veiligheid. Wat wel geëvolueerd is, is de context waarin deze generatie is opgegroeid. Een mix van trends en factoren zoals de voortschrijdende technologische mogelijkheden, de communicatiemedia, én de problematische geografische mobiliteit met haar onvoorspelbare trajecttijden, zorgt ervoor dat de vraag naar HNW groeit. Maar laten we eerlijk zijn: het blijft in België tot nu toe een voorrecht voor de ‘happy few’.

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.