Loon inruilen voor aanvullende kinderbijslag toegestaan door rechter

Cash4

Een deel van je brutoloon inruilen voor een ander voordeel, mag dat? Ja, dat mag. Vanuit Securex noemen we dit het ‘Cash4’-principe. Zo heb je cash4car, cash4bike en cash4holiday. Via een vermindering van het brutoloon kunnen werknemers respectievelijk een bedrijfswagen, een bedrijfsfiets of extra verlofdagen financieren.

Aanvullende kinderbijslag

Meer en meer werkgevers denken bovendien aan aanvullende kinderbijslag als extralegaal voordeel in een cafetariaplan. Dat is een interessant voordeel omdat het vrijgesteld is van RSZ voor de werkgever en de werknemer. In het verleden durfden we ons echter niet wagen aan de combinatie van cash4 en aanvullende kinderbijslag. Een uitspraak van het Arbeidshof van Luik werpt nu een ander licht op deze mogelijkheid.

Problemen na RSZ-controle

Een werkgever had de combinatie cash4 en extralegale kinderbijslag opgenomen in het cafetariaplan, omwille van de RSZ-vrijstelling. Tijdens een controle van de RSZ werd dan ook de aanpak van de werkgever om de aanvullende kinderbijslag in een cafetariaplan aan te bieden verworpen en werd er geëist van de werkgever om dit recht te zetten, en dus achterstallige RSZ-bijdragen te vereffenen.

Argumentatie werkgever

De werkgever aanvaardde dit niet en stapte naar de rechtbank met als motivatie dat het aanbieden van dit voordeel deel uitmaakt van een modern loonbeleid dat competitief en transparant wenst te zijn. De aanpak biedt de werknemers de kans om zonder verhoging van de loonmassa te genieten van de best mogelijk koopkracht. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de werkgever en kadert in een loonbeleid om nieuwe medewerkers gemakkelijker te kunnen aantrekken.

Uitspraak Arbeidshof volgt werkgever

Het Arbeidshof volgde deze redenering en gaf de werkgever gelijk dat het aanbieden van aanvullende kinderbijslag in een cafetariaplan niet aanzien wordt als loon en er als dusdanig ook geen RSZ op moet betaald worden door werkgever en werknemer. Een eerder arrest van hetzelfde Arbeidshof lag ook reeds in lijn met deze uitspraak.

Moet het bedrag beperkt blijven tot 50 euro?

Vaak wordt het maximumbedrag voor extralegale kinderbijslag beperkt tot 50 euro per kind per maand. Echter, dit maximumbedrag heeft geen enkele wettelijke basis. Volgens het Arbeidshof van Luik moet er met deze grens dan ook geen rekening gehouden worden. Het bedrag mag enkel niet buitensporig of onredelijk zijn.

Deze uitspraak is een belangrijke mijlpaal omdat er tot op vandaag weinig uitspraak of wetgeving bestaat over een cafetariaplan in zijn geheel. De uitspraak is bovendien een bevestiging dat een cafetariaplan de aantrekkelijkheid van een werkgever verhoogt en dat het aanbieden van individuele keuzemogelijkheden in het loonpakket een steeds belangrijkere factor wordt om goeie kandidaten aan te trekken en te behouden.

Lees ook de blog: 5 weetjes over het cafetariaplan

Share on pinterest
Gepubliceerd in Loonbeleid

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.