Een re-integratiebeleid ondersteunt uw medewerker bij terugkeer

Vroeger werden langdurig afwezige medewerkers niet altijd ondersteund bij hun terugkeer naar het werk. Bovendien, werden er niet altijd inspanningen gedaan om te vermijden dat medewerkers ziek werden. Begeleiding is daarbij belangrijk. Dat kan de terugkeer van een medewerker vereenvoudigen en afwezigheden vermijden. Organisaties beseffen dat meer en meer. U ook?

Sinds 1 januari 2017 kan een medewerker die langdurig afwezig is een formeel re-integratietraject doorlopen. Het traject kan zowel door de werkgever, de medewerker en/of de behandelende arts, en de mutualiteit worden aangevraagd. Dit heeft voor u twee grote gevolgen:

 • Indien dit traject wordt opgestart, moet u meewerken en zoeken naar een gepaste oplossing voor uw medewerker. Dit wil niet zeggen dat u voor elke situatie een oplossing zult vinden.
 • U moet minstens 1 keer per jaar de resultaten van de trajecten die doorlopen zijn, voorleggen aan het CPBW.

Uw verplichting rond re-integratie kunt u gebruiken als motivatie om over uw beleid na te denken en dat verder uit te werken.

Tip! U kunt een inventaris bijhouden van alle fysieke en mentale vereisten voor elke functie in uw organisatie. Die inventaris helpt u om gegronde beslissingen te maken tijdens het formele re-integratietraject.

Afwezigheden en terugkeer naar het werk beheren kunt u op veel manieren. U hoeft niet enkel de formele procedure te volgen. U kunt ook samenwerken met uw medewerkers om hun terugkeer eenvoudiger te maken, of beter nog, hun afwezigheid te vermijden. Dat is de focus in het informele re-integratietraject.

Het is ideaal als uw informele en formele re-integratietraject zo op elkaar afgestemd zijn dat u een geïntegreerd beleid heeft. Dat kunt u doen aan de hand van 5 stappen:

Stap 1: maak een analyse van uw organisatie waarbij u nadenkt over

 • Afwezigheden in uw organisatie
 • Maatregelen om de werkplek aan te passen
 • Informeel en formeel re-integratiebeleid

Stap 2: werk uw formeel re-integratiebeleid uit

 • Vervul uw verplichtingen

Stap 3: werk uw informeel re-integratiebeleid uit

 • Bereid de terugkeer van uw medewerkers voor

Stap 4: Overweeg aangepast werk voor medewerkers met gezondheidsklachten

 • Voorkom afwezigheid

Stap 5: Zet in op preventie

 • Focus op bewegings- en psychische problemen, de belangrijkste medische oorzaken van langdurige afwezigheid

Als u graag professionele hulp wilt bij het ontwikkelen of analyseren van een re-integratiebeleid, kunt u beroep doen op onze experts.

Nieuw in 2018!

 • Als werkgever kunt u nu ook re-integratie aanvragen voor medewerkers die al van voor 01/01/2016 afwezig zijn. Vorig jaar was dat nog niet mogelijk.
 • Kris Peeters bekijkt samen met Maggie De Block de eerste resultaten van deze wetgeving en passen het beleid aan waar dat nodig is.
Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.