Vijf redenen om in uw bedrijf interne mobiliteit te verkiezen

In ons persbericht van 4 april 2018 beklemtoonden we hoe belangrijk interne mobiliteit is voor een bedrijf. Maar wat zijn de echte voordelen voor uw onderneming? Waarom is het een goed idee om uw werknemers aan te sporen om van functie te wisselen in plaats van vast te houden aan de post waar ze ervaring opbouwden? Wij geven u vijf redenen om een echt beleid op te starten rond interne mobiliteit.

Talenten in huis houden en ontwikkelen

Talentvolle medewerkers aantrekken en vooral in huis houden, dat is een van de grote uitdagingen voor een competitief bedrijf. Geeft u uw werknemers de kans om zich kandidaat te stellen voor nieuwe uitdagingen binnen uw organisatie? Dan bent u zeker dat ze bij u kansen vinden als ze een nieuwe weg willen inslaan. Zo behoudt u de talenten die u hebt aangeworven.

Er is meer: interne mobiliteit biedt u tegelijk de mogelijkheid om de bijdrage van uw werknemers beter te spreiden over uw bedrijf. U zet hun talenten in voor een ander team dan dat waarvoor ze oorspronkelijk kandidaat waren. Zo slaat u twee vliegen in één klap: u diversifieert uw teams én u geeft uw werknemers de kans om andere talenten te ontplooien. Dat maakt hun bijdrage voor uw onderneming nog interessanter en doeltreffender.

Minder kosten, zeker van een goede werkkracht

Laat u uw werknemers intern kandideren voor een andere functie? Dan spaart u ook een aantal kosten voor een ‘normale’ rekrutering uit. Eerst en vooral hebt u alleen interne communicatiekanalen nodig, zoals intranet en interne mail. Veel goedkoper dan de soms aanzienlijke sommen die u uitgeeft om een vacature bij het grote publiek bekend te maken.

Bovendien spaart u tijd en rekruteert u efficiënter. Want de persoon die de vacature invult, kent uw werking, bedrijfscultuur en waarden al. Hij heeft dus minder aanpassingstijd nodig dan een nieuwe extern gerekruteerde medewerker, want die moet eerst wennen aan de nieuwe omgeving.

Uw gemotiveerde en tevreden werknemers behouden

Het is een waarheid als een koe: routine brengt rust. Maar ze nodigt niet uit om onszelf te verbeteren of te overtreffen. We weten al jaren dat een afwisselend takenpakket belangrijk is om werknemers voortdurend te motiveren. Zodat ze tevreden blijven over hun werkgever en met hun job. Een studie, die Robert Francès citeert in ‘Motivation et efficience au travail’ (arbeidsmotivatie en -efficiëntie), stelde dat al vast in 1979! Het is dus geen recent inzicht.

Stimuleert u de mobiliteit van uw werknemers? Dan houdt u hun motivatie op een hoog peil en geeft u een boost aan hun efficiëntie.

Verfraai uw bedrijfsimago

We leven in het tijdperk van sociale media en hypercommunicatie. Het is essentieel voor een positief imago dat u uw klanten en potentiële talenten duidelijk maakt dat uw bedrijf inzet op het welzijn van uw medewerkers en naar hen luistert.

Toon uw voorkeur voor interne mobiliteit. Zo bevestigt u tegelijk dat u aandacht hebt voor uw werknemers én voor hun noden op het vlak van loopbaanplanning. Want u helpt hen om zich te ontplooien. Communicatie rond dit thema moedigt vast nieuwe talenten aan om zich bij u te melden!

Help uw medewerkers hun loopbaan te sturen

Interne mobiliteit is meer dan bedrijfsbeleid. U neemt de beslissing om daarvan gebruik te maken. U vertelt uw medewerkers dat er open vacatures zijn. Maar het is aan hen om interesse te tonen en zich op andere projecten binnen uw bedrijf te gooien.

Zo geeft u hen de sleutels van hun loopbaanplanning in handen. En geeft u hen de ruimte om zelf een professioneel parcours uit te tekenen dat aansluit bij hun behoeften en aspiraties.

Interne mobiliteit biedt een rits voordelen

Kortom: bevordert u met uw beleid interne mobiliteit? Dan heeft dat een positieve weerslag op verschillende facetten van uw bedrijfsvoering – op financieel vlak of voor het welzijn en de efficiëntie van uw werknemers.

Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Het hangt af van het profiel dat u nodig hebt en van de medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe functie. Zoals elk HR-beleid vereist interne mobiliteit een goede voorafgaande analyse van de functie die u wilt creëren en van de verschillende manieren waarop u daarvoor de juiste persoon vindt. Het blijft in elk geval een methode die weinig geld kost. En eentje waar u niet naast mag kijken als u uw bedrijf wilt uitbouwen tot een modern, efficiënt project met aandacht voor de mens!

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.