Assessment Center: examen of leermoment?

De bril waardoor we kijken naar een assessment center is vaak heel divers gekleurd. Het belang ervan is meestal wel helder: een positief resultaat leidt in vele gevallen tot een nieuwe carrièrekans. Alleen wordt de waarde ervan on(der)benut!

“Goeiemorgen, u wordt uitgenodigd voor het assessment center op dinsdag 20…” Help! Alleen al de vermelding van het begrip ‘assessment center’ doet velen onder ons wat ongemakkelijk worden. Bij sommigen duurt het vaak even vooraleer het klamme zweet en de trilling in de benen plaats maakt voor enige rust en helderheid. De bevestiging per e-mail doet het gevoel van daarnet nog even opleven. Met trots, omwille van de uitnodiging, maar ook met enige bedachtzaamheid geven we dezelfde boodschap aan onze partner, kinderen, familie en vrienden.

Welke boodschap geven we aan onze omgeving en aan onszelf? Dit is individueel sterk verschillend.

“Een onoverkomelijke horde om kans te maken op die nieuwe job.”

“Noodzakelijk? Ik heb mezelf toch al lang bewezen.”

“We zien wel wat het resultaat zal zijn. Ik kan immers maar doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt.”

We moeten het niet ontkennen. Het resultaat zal mee bepalend zijn of jij in aanmerking komt voor de job. Alleen beseffen we vaak niet dat een assessment center niet altijd “geven” is, maar dat je hieruit ook best wat kan “nemen”. Het beeld bij de assessor is immers vaak genuanceerd en absoluut niet altijd zwart/wit. Door jezelf te tonen en je open te stellen voor feedback, en aandacht te tonen voor de positieve aspecten en de ontwikkelingspunten, verrijk je de waarde van het assessment center en de impact die het op jouw evolutie kan hebben.

Zo leer je misschien zaken over jezelf die je vroeger niet wist en beschik je net wel over een sterke overtuigingskracht. Of krijg je meer zicht op de verschillende facetten rond leidinggeven en kun je zo actie ondernemen om een sterkere leider te worden. Er zijn tal van voorbeelden. De manier hoe je dus kijkt naar een assessment center is mee bepalend voor de waarde die er uiteindelijk uit voortspruit.

Daarnaast is de rol van een assessment center veel ruimer dan enkel die (laatste) horde. Zowel in het belang van jezelf als de organisatie is het cruciaal om maximaal te kunnen voorspellen of die job wel geschikt is voor jou. En of jij jezelf goed zult voelen in die job! En niet in het minst: of jij jezelf goed zult voelen in het bedrijf?

5 tips die je kunnen helpen in de voorbereiding van een assessment center:

  1. Bepaal voor jezelf de doelstelling van het assessment center. Waarom is het assessment center zinvol voor jou? Wat wil je er voor jezelf uit halen?
  2. Stel het beeld scherp over de job. Heb je een duidelijk en gedetailleerd beeld over de job die je ambieert? Wat wordt er verwacht?
  3. Wees jezelf en wees eerlijk met jezelf. Is dit de rol die jij echt graag wil vervullen en die jou voldoening zal geven? Of zijn er externe factoren die sterk meebepalend zijn in jouw kandidatuur?
  4. Bepaal wat volgens jou op dit moment jouw sterke punten en aandachtspunten zijn. Wat doe je graag en waar ben je nu al goed in? Waar wil je in groeien?
  5. Stel jezelf open voor feedback. Welke feedback krijg je van anderen?

Jezelf openstellen voor feedback betekent dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Dit is niet altijd evident en vereist een grote dosis vertrouwen. De vraag die we ons echter moeten stellen is: “wat missen we als we onszelf niet openstellen voor die feedback?”

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.