Toast, op de toekomst van L&D!

Leren & ontwikkelen: geen goed voornemen, wel een constante prioriteit bij Securex. Bewijs hiervan zijn ongetwijfeld het groot aantal vormingsmomenten die vanuit Securex Learning worden georganiseerd. Zo werden in 2016 intern 200 verschillende type opleidingen georganiseerd en vonden er in totaal 688 opleiding sessies plaats. Zowel de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, als individuele coachings, als het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van een specifieke functie, maakten deel uit van deze sessies.

Maar leren begint en eindigt niet bij een opleidingsaanbod.

On the job learning, informele reflectiemomenten, brainstorms, projecten, intervisies: minstens even ‘leerrijk’ zijn deze momenten. We vergeten wel eens dat we tijdens al deze momenten ook wel degelijk aan het leren zijn. Al is het omdat deze momenten niet als dusdanig in een opleidingstool geregistreerd worden.

Het is echter hierin dat voor Learning & Development nog heel wat uitdagingen schuilen. Naast het aanbieden van een klassikaal opleidingsaanbod kan L&D de medewerkers stimuleren tot meer onderlinge uitwisseling alsook bewustmaken van de informele leermomenten. Vandaar ook de voorkeur voor “Learning & Development”, eerder dan voor “Training & Development”. Recent werd een nieuw intranet geïntroduceerd, en deed Yammer zijn herintrede, tools die ons hierbij zeker kunnen helpen. Maar nog heel wat andere communication en learning tools kennen op dit moment hun opmars. Aan ons dus om het kaf van het koren te scheiden, en op zoek te gaan naar datgene wat onze leercultuur nog kan versterken.

Daarbij moet L&D af en toe ruimte durven creëren voor eerder atypische vormingsessies. Ik denk hierbij spontaan aan de workshops Creatieve Generalisten die we in 2016 organiseerden. En vergeten we de opkomst van gamified learning en e-Learnings zeker niet. In 2016 introduceerden we gamified leren door onboarding games te ontwikkelen voor nieuwe medewerkers. Een boeiend proces met een geslaagd resultaat dat ongetwijfeld naar meer smaakt.

De opkomst van virtual reality en augmented reality dan nog buiten beschouwing gelaten. Op een dag, vermoedelijk niet zo ver weg, zullen we ook dit omarmen binnen L&D. In een wereld die in ijltempo verandert en waarin ambiguïteit heerst, contacten vluchtiger worden, wordt leren evenzeer een steeds dynamischer en veranderlijker gegeven. De uitdagingen voor L&D zijn dus groot, maar vooral zeer boeiend.

Toast! Op een leerrijk 2017!

Share on pinterest

Plaats een reactie

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.